FORXIGA (R) SGLT2i z udowodnioną redukcją ryzyka zgonów z dowolnej przyczyny w populacji pacjentów z T2D i HFrEF lub PChN *1,2

Odwiedź nasze stoisko wirtualne i dowiedz się więcej:
https://wirtualnestoiska-az.pl/diabetologia/

SGLT2i z udowodnioną redukcją zgonów z dowolnej przyczyny w populacji pacjentów z T2D i HFrEF lub PCHN *1, 2

  1. Petrie M.C. i wsp. JAMA 2020; 323: 1353-1368
  2. Wheeler D.C. i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol 2021; 9 (1): 22-31.
  3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Forxiga 10 mg, z dn. 03.02.2023.
  4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Jardiance 10 mg, z dn. 06.09.2022.
  5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Invokana 100 mg, 300 mg, z dn. 27.02.2023.
  6. Aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Skontaktuj się z nami

Wizytówka

Live Chat

Consultant Image
Katarzyna Zaród

Partner ds. Kluczowych Klientów